FR    NL
  • Federprocycle
  • Federprocycle

Team

De raad van bestuur van FederProCycle bestaat uit een tiental professionals met een mandaat van drie jaar dat ze zonder verloning op zich nemen.

Komende uit alle hoeken van het land, beschikken ze samen over een uitgebreide en diepgaande kennis van de sector van de verkoop van fietsen en fietsaccessoires.

Zij verdedigen overigens ook de waarden van het beroep door enkel nieuwe toetredingen toe te staan van kandidaten die voldoen aan volgende criteria:
  • Toegang tot het beroep hebben
  • Over een ondernemingsnummer beschikken
  • Over een fysiek verkooppunt beschikken in België
  • De fietsen-kleinhandel moet 80% van het zakencijfer uitmaken
  • Niet van subsidies genieten die toegekend zijn door een administratie